Privacybescherming

Privacybescherming

Het Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH hecht grote waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en biedt informatie over de soort, omvang en het doel van de gegevensverzameling
en -verwerking door het Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH als verantwoordelijke aanbieder.

Algemeen

Met inachtneming van uw anonimiteit bij ieder bezoek aan haar website slaat het Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH de volgende gegevens op:

naam van de website die wordt geopend
gegevensbestand
datum/ tijd
de hoeveelheid data die worden overgedragen
melding over een geslaagd bezoek
type/versie van de browser
besturingssysteem
eerder bezochte pagina's en
IP-adres
Het Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH gebruikt de hiervoor vermelde data uitsluitend in geanonimiseerde vorm voor statistische doeleinden voor de exploitatie van haar aanbod en om de content van de website te verbeteren. De hiervoor vermelde data maken het Tourismusgesellschft Osnabrücker Land mbH niet mogelijk conclusies te verbinden over u als gebruiker.

Uw IP-adres wordt opgeslagen als u commentaren achterlaat op de website. Dit heeft tot doel om bij eventuele commentaren die in strijd zijn met de wet de verantwoordelijke persoon te kunnen identificeren.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens (informatie over persoonlijke of zakelijke verhoudingen van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon, bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of geboortedatum) worden alleen dan geregistreerd, verwerkt of gebruikt, wanneer dit wettelijk is toegestaan of wanneer u hiermee hebt ingestemd.
Als u het Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH persoonsgegevens bij een boeking of elektronisch contact (door middel van e-mail of gebruik van het contactformulier) vrijwillig ter beschikking hebt gesteld, worden alleen de data geregistreerd die u hebt opgegeven. Deze data worden alleen gebruikt voor de beantwoording van uw vragen, of voor de uitvoering van uw boeking en alleen aan derden doorgegeven of op een andere manier ter beschikking gesteld als dit wettelijk is toegestaan of als u van tevoren daarmee heeft ingestemd. U hebt het recht een verleende toestemming met uitwerking voor de toekomst te allen tijde te herroepen. Na de verwerking van uw aanvraag worden de data voor verdere verwerking geblokkeerd en na het verstrijken van de belasting- en handelsrechtelijke bewaartermijnen gewist.
Cookies
Als u de website oproept, worden een of meerdere cookies (bestanden die het mogelijk maken op de pc van de gebruiker informatie op te slaan die verband houdt met het gebruik ervan) op uw eindapparatuur opgeslagen. Dit heeft het doel de service van het Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH te verbeteren door, bijvoorbeeld de gebruikersinstellingen op te slaan en zo een persoonlijkere navigatie mogelijk te maken.
Het Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH maakt enerzijds gebruik van cookies die na beëindiging van de sessie weer worden gewist (sessie cookies), en anderzijds cookies die op uw eindapparatuur blijven staan en zodat het Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH bij een volgend bezoek uw browser kan herkennen (persistent cookies).
De website kan ook zonder het gebruik van cookies worden bezocht. U kunt in uw browser het opslaan van cookies deactiveren, op bepaalde websites beperken of uw browser zo instellen dat er een melding verschijnt voordat er cookies worden opgeslagen. U kunt de cookies te allen tijde van uw harde schijf wissen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ('Google'). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde 'cookies’, dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen om uw gebruik van de website te kunnen analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt gewoonlijk naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. In het geval van een activering van de IP-anonimisering op deze website, wordt echter uw IP-adres door Google vooraf afgekort in de lidstaten van de Europese Unie, of in andere landen die het verdrag voor de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Het volledige IP-adres zal uitsluitend in uitzonderingsgevallen aan een server van Google in de VS worden doorgegeven en daar worden afgekort. De IP-anonimisering is op deze website actief. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken ter evaluatie van uw gebruik van de website, om rapporten over de activiteiten op de website samen te stellen voor de beheerder van de website en om verdere diensten te kunnen aanbieden in samenhang met het gebruik van de website en het internet. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven aan Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies verhinderen door de instelling van de software voor uw browser aan te passen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijkerwijze geen volledig gebruik kunt maken van alle functies van deze website.
U kunt bovendien verhinderen dat de informatie die door de cookie wordt verzameld en de gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en verwerkt door de browser plug-in die via de volgende link beschikbaar is te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Verdere informatie vindt u op www.google.com/privacy/privacy-policy.html.

Informatie | Melding | Blokkering | Wissen | Contact

U kunt te allen tijde bij het Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH (Herrenteichstraße 17 + 18, 49074 Osnabrück, Duitsland) informatie krijgen over uw gegevens die door het Tourismusgesellschaft Osnabrücker Land mbH zijn opgeslagen, als ook over de herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Bovendien kunt u op het hiervoor vermelde contactadres de melding, blokkering en het wissen van uw gegevens verlangen en eerder verleende toestemming weer herroepen.

Diese Seite verwendet Cookies, um Ihnen das bestmögliche Surferlebnis bieten zu können. Durch die weitere Nutzung der Webseite stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Deze pagina maakt gebruik van cookies om u de best mogelijke surfervaring te kunnen bieden. Als u verder surft, stemt u toe in het gebruik van cookies.
Meer informatie vindt u in de opmerkingen over cookies.

Cookies akzeptieren / accepteren: